தனக்கு பிறந்த ஆண் கு ழந்தை ப ற்றி ம னம் தி றக்கும் சே துராமனின் ம னைவி! நெ ஞ்சை உ ருக்கும் எ மோஷனல் பதிவு


ம றைந்த நடிகர் சேதுராமனின் மனைவி இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு எ மோஷன லான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

கடந்த ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி, சே துராமனின் ம னைவிக்கு ஆ ண் கு ழந்தை பி றந்தது. இதை தொடர்ந்து குட்டி சேது பி றந்துவிட்டதாக அ வரது ர சிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

இந்நிலையில் தற்போது சேதுராமனின் ம னைவி, ஒரு எ மோஷனலான ப திவை இ ன்ஸ்டாகிராமில் வெ ளியிட்டுள்ளார். த னது க ணவர் சே துவுக்கும் த னக்கும் இ ருக்கும் வித்தியாசங்களை வி ரிவாக சொ ல்லும் அ வர், இறுதியில், ”இப்போது நா ன் உ ங்களாக மா றிவிட்டேன்.., நீ ங்கள் கு ட்டி சே துவாக மாறிவிட்டீர்கள்.

இனி உ ங்களோடும் ச ஹானாவோ டும் ஒ வ்வொரு நா ளையும் நா ன் கொ ண்டாடுவேன்” என பதிவிட்டுள்ளார். இதனை ரசிகர்கள் இணையத்தில் வை ரலாக்கி வருகின்றனர்.Post Views:
320www.navaindia.com
Merchant Export Marketplace
Best Export Training center

GET THE BEST EXPORT DEALS IN YOUR INBOX

Don't worry we don't spam

NavaIndia.com
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
WhatsApp chat
%d bloggers like this: